פרוייקטים

בית חולים הלל יפה חדרה

בית חולים הלל יפה חדרה

סקר בית החולים "הלל יפה" בחדרה הכולל איסוף נתונים תכנוניים, היתרי בנייה, חוזים, רישיונות עסק ומדידה של כל השטחים הבנויים בתחום בית החולים, ואומדן שווי זכויות מתחם בית החולים "הלל יפה".

בית חולים הלל יפה חדרה

סקר בית החולים "הלל יפה" בחדרה הכולל איסוף נתונים תכנוניים, היתרי בנייה, חוזים, רישיונות עסק ומדידה של כל השטחים הבנויים בתחום
בית החולים, ואומדן שווי זכויות מתחם בית החולים "הלל יפה".

נווה רחל עתלית

נווה רחל עתלית

סקירת הרקע התכנוני/סטטוטורי ואומדן שווי המקרקעין בשכונת נוה רחל בעתלית במגרש שהוגדר עפ"י הסכם חכירה.

נווה רחל עתלית

סקירת הרקע התכנוני/סטטוטורי ואומדן שווי המקרקעין בשכונת נוה רחל בעתלית במגרש שהוגדר עפ"י הסכם חכירה.

מלון וינדזור חיפה

מלון וינדזור חיפה

אומדן שווי מגרשים ואומדן דמי המפתח המלאים כמכר לדייר מוגן כולל שטחי המבנים ממוקמים בשכונת המושבה הגרמנית בחיפה.

מלון וינדזור חיפה

אומדן שווי מגרשים ואומדן דמי המפתח המלאים כמכר לדייר מוגן כולל שטחי המבנים ממוקמים בשכונת המושבה הגרמנית בחיפה.

בית הרופאים ת״א

בית הרופאים ת״א

סקירת הרקע תכנוני סטטוטורי ואומדן שווים של המקרקעין הידועים כ"בית הרופאים" במתחם הצפון הישן של תל-אביב בהתאם ל"ניצול הטוב והיעיל ביותר".

בית הרופאים ת״א

סקירת הרקע תכנוני סטטוטורי ואומדן שווים של המקרקעין הידועים כ"בית הרופאים" במתחם הצפון הישן של תל-אביב בהתאם ל"ניצול הטוב והיעיל ביותר".

מרכז הרפואי זיו צפת

מרכז הרפואי זיו צפת

סקר בית החולים "רבקה זיו" בצפת הכולל איסוף נתונים תכנוניים, היתרי בנייה, חוזים, רישיונות עסק ומדידה של כל השטחים הבנויים בתחום בית החולים, ואומדן שווי זכויות מתחם בית החולים "רבקה זיו".

מרכז הרפואי זיו צפת

סקר בית החולים "רבקה זיו" בצפת הכולל איסוף נתונים תכנוניים, היתרי בנייה, חוזים, רישיונות עסק ומדידה של כל השטחים הבנויים בתחום בית החולים, ואומדן שווי זכויות מתחם
בית החולים "רבקה זיו".

תחנת הקמח עין חי כפר סבא

תחנת הקמח עין חי כפר סבא

אומדן שווי מקרקעי טחנת הקמח "עין-חי" בכפר סבא המגלם מבנה לשימור עתידי ופוטנציאל תכנוני.

תחנת הקמח עין חי כפר סבא

אומדן שווי מקרקעי טחנת הקמח "עין-חי" בכפר סבא המגלם מבנה לשימור עתידי ופוטנציאל תכנוני.

מפעל האצות אילת

מפעל האצות אילת

סקירת הרקע התכנוני/סטטוטורי והשפעות שינוי היעוד בסביבת מפעל האצות הקיים בסמוך לכניסה לעיר אילת.

מפעל האצות אילת

סקירת הרקע התכנוני/סטטוטורי והשפעות שינוי היעוד בסביבת מפעל האצות הקיים בסמוך לכניסה לעיר אילת.

מלון בוטיק ארט ת״א

מלון בוטיק ארט ת״א

אומדן שווי המקרקעין המהווים בית מלון ברחוב בן יהודה בתל-אביב.

מלון בוטיק ארט ת״א

אומדן שווי המקרקעין המהווים בית מלון ברחוב בן יהודה בתל-אביב.